Opłaty za miejsca nowe w roku 2019/2020:

  • Czesne wynosić będzie 510 zł/ mc.
  • Opłata za wyżywienie 15 zł/ dla dzieci z alergią 16 zł.
  • Zajęcia dodatkowe 140 zł/mc.
  • Koszt opłaty rocznej przy podpisaniu umowy to 500 zł.
  • Dofinansowanie Gminy Wrocław wynosić będzie 680 zł za jeden miesiąc opieki nad dzieckiem.

Gmina finansować będzie 12 miesięcy w roku, w żłobku nie ma przerwy wakacyjnej.


Żłobek otrzymał dofinansowanie z programu Maluch i za każdy miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka, otrzymają Państwo zwrot w wysokości 100 zł/mc. Koszt obsługo programu Maluch to 200 zł płatne jednorazowo na podstawie aneksu do umowy.